ETUSIVU   |   PALVELUMME   |   YHTEISTYÖKUMPPANIT   |   HINNASTO   |   OTA YHTEYTTÄ
Toimimme oikeuksiesi puolesta ahkeruudella, asiantuntevasti ja ripeästi.
Hoidamme kaikenlaiset lakiasianne taidolla ja ahkeruudella oikeuksiesi puolesta ja edullisimmalla mahdollisella tavalla.
Asianajotoimisto Tamminen & Co Oy on vuodesta 1987 alkaen toiminut osaava, kokenut ja asiasi täsmällisesti ja huolellisesti asiakkaan edun kannalta parhaaseen lopputulokseen tähtäävällä tavalla hoitava luotettava, helposti lähestyttävä ja asiakasta kuunteleva ja kunnioittava pitkän perinteen omaava palveluyritys.

Asianajaja, asianajotoimisto

Asianajaja on tietyt vaatimukset täyttävä lainoppinut, joka on julkisoikeudellisen Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon lisäksi vähintään neljän vuoden kokemusta lakimiestehtävistä ja asianajajatutkinnon hyväksyttävää suorittamista. Lain mukaan vain liiton jäsenillä on oikeus käyttää asianajajan ammattinimitystä.

Asianajajista annetun lain 11 §:n mukaan, jos se, joka ei ole asianajaja, käyttää itsestään asianajajan ammattinimitystä tai toimistostaan nimitystä asianajotoimisto taikka muutoin ilmoittaa ammattialansa siten, että hänen sen perusteella voidaan erheellisesti olettaa olevan yleisen asianajajayhdistyksen jäsen, rangaistakoon sakolla.

Asianajotoimisto Tamminen & Co Oy:n osakkaista vanhin, omistajaosakas Asianajaja Jarkko Tamminen on ollut asianajajaliiton jäsen 11.3.1988 alkaen. Toimiston kaikki lakimiehet ja muu henkilökunta noudattavat toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä kaikkien muiden velvoittavien säädösten lisäksi. Ks. tarkemmin Suomen Asianajajaliitto. Suomen Asianajaliiton etusivulle >>

Hoidamme taidolla ja kokemuksella kaikki yritysten ja yksityishenkilöiden toimeksiannot.

kuva: Jarkko Tamminen  

Ota yhteyttä
Autamme mielellämme

Asianajotoimisto Tamminen & Co Oy     Maariankatu 6 b, 4. krs     20100 Turku     Puh. 0400 526 184     Tietosuojaseloste (PDF)
Netello